2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

2. melléklet: Bejelentés

Hivatkozott jogszabályok

l