177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról

Fogalmak, jogszabályok