229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

(a továbbiakban: Korm. rendelet) Mellékletek

Jogszabályok, fogalmak, rövidítések