Szak- és közoktatás szabályozása

 A közoktatási intézményeknek működésük során sok új jogszabályhoz kell alkalmazkodniuk.
Ezek általában nehezen áttekinthetőek, amelynek egyik oka, hogy természetüknél fogva nem eléggé tagoltak, és nehezen követhető belső és külső hivatkozásokat tartalmaznak.
Mózes Tamás azzal kíván segíteni kíván a jogszabályok alkalmazóinak, hogy a számukra legfontosabb jogszabályokat „kipreparálja”: a hivatalos szöveg megtartásával, de erőteljesebb tagolással, az egyes pontokat tartalmát összefoglaló kiemeléssel, a hivatkozott szövegek „beemelésével”, a hatályosság ésszerű kezelésével.
Honlapunkon folyamatosan megjelentetjük az általa feldolgozott jogszabályokat:

Eddig feldolgozott jogszabályok:

KÖZOKTATÁS, KÖZNEVELÉS

2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet
a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról

138/1992. (X.8) Korm. rend. a közalkalmazotti törvény végrehajtásáról a közoktatásban
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
277/1997. Korm.rend. a pedagógus-továbbképzésről

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről

SZAKKÉPZÉS

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
Törvény és rendeletek a szakképzési hozzájárulásról
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés és szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítések (562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet)
A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés és szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítések (13/2015.(II.10.) Korm. rendelet)l
A szakmai vizsgáztatást szabályozó rendeletek
4/2002. (II. 26.) OM rendelet  az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól
31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről
Szakmai és vizsgakövetelmények
Kerettantervek

FELNŐTTKÉPZÉS
2013. évi LXXVII. törvény
a felnőttképzésről
A felnőttképzési tevékenység engedélyezésével, a felnőttképző intézmények nyilvántartásával, ellenőrzésével, minőségbiztosítási keretrendszerével kapcsolatos jogszabályok
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet: szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vétele, a szakmai végzettség igazolásaVEGYES
2001. évi C. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról