20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről (a 2013. augusztus 31. előtt megkezdett képzések vizsgáihoz)

          Mellékletek

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

1.    melléklet:  Törzslap

2.    melléklet:  Bizonyítvány

3.    melléklet:  Záradékok.

4.    melléklet:  Europass bizonyítvány-kiegészítő

       Hivatkozott jogszabályok


111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

Mellékletek

Jogszabályok, rövidítések

 

20/2008 (XII. 17) SZMM rend. a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről

Rövidítések