20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 1. rész
2.részMellékletek:
  1. melléklet: A nevelési-oktatási intézmény irattári terve és az iskolai záradékok
  2. melléklet: JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről
  3. melléklet: Az országos pedagógiai mérések 6., 8. és 10. évfolyamra vonatkozó tartalmi kerete
Hivatkozott jogszabályok